ZONDER VADER SPREKEN, Als vader er niet is is vader er nog, Als vader er ook is is hij er niet, Als vader op het bureau staat en slaat imiteren wij hem met plastic goed. Als vader dirigeert schetst hij landmappen in blokken, met verschietende  aanwijzingen  en driftige potloodstrepen. Als vader duwt bijt hij  Als vader naar de zon kijkt ziet hij goudgeel rood, Als vader toekijkt vergeet hij ons niet, Als vader verzamelt, stapelt en vastbindt is het ook voor ons, Als vader geheimen lispelt kijken wij naar de kast,
In ader’s kast zijn houtskooltekeningen, is plastic speelgoed, een paars kuiken, een mapje kleurige A4 papieren, is een stofzuiger brochure, zijn wat houten latten die in hoeken zijn geschroefd en een briefje voor eenieder die lezen kan, zie je wel  het gaat over ons.