SPREEKOEFENINGEN VOOR GROTE GROEPEN MENSEN
OEFENINGEN VOOR DE JUISTE RESONANTIE IN DE STEM

1.de groep resoneert op M;  MMMummelt de zin;
   IK KEN MMMMMMOED. WAS DAT MMMMAAR WAAR? IK GA MMMEEE!

2.de groep resoneert op M ; MMM en voegt de klinker OE (van poeh) toe;  
   MMMOEMMMOEMMMOEMMMOEMMMMMMM

3.de groep resoneert op M; MMM en voegt de klinker O (van ros of toss of mos of boss of los of poss) toe; 
   MMMOMMMOMMMOMMMOMMMMMM
4.de groep zegt woorden die lang nazoemen op de M;
   GUM-HUM-RUM-TUM
   HEM-REM-TEM-STEM
   KIEM-RIEM-SIEM-PRIEM

5.de groep zegt woorden die beginnen met een diepe M;
   MUD-MUF-MUG-MUL-MUS
   MAF-MAK-MAL MAN
   MIEN-MIEP-MIER-MIES

6.de groep sist en kwijlt bovenmatig op SM woorden; SMUL-SMAK-SMELT-SMEK-SMOOR
7.de groep declameert boertige MP woorden; HOMP-POMP-LOMP-ROMP